Elektromontáže.
Revize elektro
Revize elektrospotřebičů a nářadí

VantageVisiosat
ÚVODNÍ STRANA / Revize elektrické instalace

Revize elektrické instalace

Provádíme tyto druhy revizí instalací do 1000V

- výchozí revize elektroinstalací – při prvním uvedením zařízení do provozu nebo po rekonstrukci zařízení
- pravidelné revize elektroinstalací – periodická revize elektrické instalace
- mimořádná revize elektroinstalací – po úpravě nebo opravě elektroinstalace 

Výchozí revize elektrické instalace 

Pravidelné revize elektrické instalace 

Elektroinstalace patří mezi neodmyslitelné součásti všech objektů, s čímž přichází povinnost tato zařízení pravidelně kontrolovat a provádět u nich revize. 

Pro základní prostředí platí lhůta 5 let
Zařízení pod přístřeškem nebo venku – 4 roky
Prostředí se zvýšeným rizikem, například riziko koroze nebo požáru – 3 roky
Prostředí s otřesy nebo nebezpečím výbuchu – 2 roky
Vlhké prostředí s extrémní korozní agresivitou – každý rok

Některé objekty je však nutné kontrolovat ještě častěji, což platí především pro objekty typu prozatímní staveniště. Jde totiž o objekt, kde existuje zvýšené riziko poranění osob nebo poškození majetku vlivem špatně fungující elektroinstalace, a proto je lhůta revize pro tohle prostředí stanovena na půl roku. Těmito lhůtami je nutné se pečlivě řídit, aby nenastaly problémy s funkcí elektroinstalace, popřípadě s úřady.

Proč provádět revize elektroinstalací?

Revize elektrických zařízení jsou jedním z dokladů požadovaných při kolaudaci staveb
Vyžadují to normy i legislativa, a pokud nemáte platné revize elektro, hrozí Vám důrazný postih za nedodržení zákona
Zabráníte zbytečnému úrazu, požáru, újmě na zdraví nebo usmrcení
Zamezíte problémům s pojistným plněním v případech požáru či úrazu elektrickým proudem

 

 

 


celý článek
02.07.2022