Elektromontáže.
Revize elektro
Revize elektrospotřebičů a nářadí

VantageVisiosat
ÚVODNÍ STRANA / Revize spotřebičů

Revize elektrických spotřebičů a ručního nářadí

Účelem revize spotřebičů je zajistit především ochranu před úrazem elektrickým proudem, ale také
ochranu proti požáru. Dle platných zákonů a nařízení je každý provozovatel elektrického zařízení povinen zajistit revize elektrických zařízení. Povinnost pravidelně kontrolovat a revidovat veškeré elektrospotřebiče na pracovišti vyplývá ze Zákoníku práce (262/2006 Sb.) a dalších prováděcích předpisů. (Zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády
č. 378/2001 Sb., zákon č. 251/2005 Sb., nařízení vlády č. 101/2005)
 
Pro vaši firmu jsme schopni zajistit:
- evidenci elektrospotřebičů (elektronická, tištěná podoba)
- revize elektrospotřebičů
- hlídání termínů dalších revizí a zkoušek
 
Proč důležité provádět revize elektrospotřebičů?
Zajistí spolehlivost a funkčnost zařízení
Odvrátí případné nebezpečí poranění elektrickým proudem
Umožní vyplatit pojistky v případě nehody 
 

celý článek
01.07.2022